Dripirrigatie

DAAR ZIJN WIJ STERK IN

Wat is dripirrigatie?

Met dripirrigatie breng je via dunne tapes direct het water naar de wortelzone van de plant. De driptapes worden in de grond gelegd direct nadat het gewas is ingezaaid of geplant. Afhankelijk van het gewas worden de tapes meestal tussen de 2 en 20 cm diep in de grond aangebracht. De tapes worden vervolgens aangesloten op een verdeelslang of aanvoerslang die door de pompinstallatie gevoed wordt.

Daar Dripirrigatie driptape
Daar Dripirrigatie icon 01
"Dripirrigatie is antwoord voor de uitdagingen van vandaag en morgen!"
Jan Klokhuis - Akkerbouw
Daar Dripirrigatie irrigatie bij boomkwekerij

De voordelen

Werking dripirrigatie

Om een succesvolle dripirrigatie te realiseren moeten alle onderdelen van de installatie op elkaar zijn afgestemd. Eerst wordt het type tape bepaald welke het beste is voor jouw toepassing. Dit wordt voornamelijk bepaald door de volgende onderdelen:

Het juiste type tape wordt middels een legmachine in de grond aangebracht en vervolgens wordt de tape op de verdeelleiding aangesloten met behulp van adapters. De verdeelleiding wordt vaak op de koppakker gelegd of ingegraven. Door het monteren van mechanische of elektrische kleppen is het mogelijk om het perceel op te delen in secties. Op deze manier bepaal je zelf welke secties je irrigeert. Aan de verdeelleiding of aan de kleppen wordt de hoofdleiding gemonteerd. Deze wordt weer met drukreduceerventiel op de pompset gemonteerd.

De pomp wordt middels een elektrische- of verbrandingsmotor aangedreven. Om de kwaliteit van het drip irrigeren te garanderen wordt er vaak een filter en debietmeter geïnstalleerd.

De installatie kan eenvoudig handmatig of volledig geautomatiseerd ingeschakeld worden via app of computer. 

Daar Dripirrigatie dripslangen gelegd akker